Tips när du ska måla

Börjar det bli dags att fräscha upp något av rummen hemma? Ett sätt att verkligen få en ny känsla i rummet kan vara att måla om. Det kan dock bli rörigt om du inte vet hur du ska ta dig till väga eftersom det ingår några steg i processen man inte får glömma! Glömmer du något av stegen kan det bli ett mycket större arbete än vad du hade förväntat.

Så vilka steg behöver du ta för att måla om? Gör det i denna ordning för att det ska gå så bra som möjligt:

  • Täckning, för att skydda mot oönskat färgstänk i rummet.
  • Spackling, spackla så att du har en bra grund att börja på.
  • Rengöring, innan du börjar måla bör du rengöra väggar och tak med en universalrengöringsmedel. När väggarna sedan är torra kan du börja måla

Vad du sedan behöver tänka på är att måla i rätt ordning, det är bäst att börja uppifrån och sedan gå neråt. Du börjar med taket först, sedan väggar och till sist de mindre detaljerna som lister, paneler och karmar.

När du ska måla taket kan du tänka på att måla alla tak hörn med en pensel så att du kommer åt bättre och sedan använda en roller över penseldragen så att de blir jämnt. Du kan även måla taket en till två gånger utefter behov. För att undvika nyansskillnader kan du måla bort från ljuset, alltså du börjar vid det största fönstret och målar in emot rummet.

När du ska måla väggar är det bra att du börjar med att måla alla kanter med en pensel, sedan målar du även runt element, elkontakter, karmar, paneler, osv med en pensel. Efter du är klar med det kan du rolla över penseldragen och sedan gå över till själva väggen.