Riva vägg tips

Kanske har du planer på att renovera hemma och ändra om, det är inte ovanligt att man har idéer för att förändra miljön i huset. Ett bra sätt att ändra om miljön och skapa en större yta är att riva en innervägg. Om du exempelvis har två mindre rum kan du riva en vägg emellan dem så får du en ett större rum. Innan du river ner väggen bör du däremot säkerställa att det inte finns några risker.

Förberedelse

Att riva en vägg är alltså inte bara att ta fram en slägga och riva den utan först måste du säkerställa att den faktiskt går att riva. Det första du bör kolla är att väggen inte är bärande, en bärande vägg innebär en vägg som ser till att huset står stabilt och säkert, den ansvarar för att det över väggen håller sig på plats. Ännu en viktig sak att säkerställa är att väggen inte innehåller några rör eller ledningar som man tar sönder då detta kan orsaka en kedjereaktion av skador. Däremot finns det ett enkelt sätt att veta om det finns el i väggen är om det finns uttag, strömbrytare i kontakt med väggen. Om du vet att du behöver ta bort ledningar i en vägg är det då bäst att kontakta en utbildad elektriker som hjälper dig med detta.

Rivning

Många tror att det bästa sättet att riva en vägg är att riva sönder den med en slägga eller något annat stort. I många fall stämmer inte detta, utan det finns bättre och säkrare sätt att göra det på. Ett väldigt säkert sätt att riva en vägg på är att ta en hammare, slå ett hål i väggen och sedan riva bort delar av väggen, sedan fortsätta så tills väggen är borta. Detta är ett säkrare sätt då du förhindrar att skada både dig själv och andra delar av huset.