Att välja material till huset

Det finns flera olika sätt att bygga ett hus på, inget material är rätt och inget är fel. Det finns flera faktorer som kan avgöra vilka material man väljer såsom egen smak, budget, underhåll, vart huset byggs, osv. Det viktigaste är egentligen att det är ett välutfört bygge oavsett material.

Trähus eller sten?

Trähus

Vad vill du ha? det finns både för och nackdelar med båda alternativen, husen kan även uppfattas på olika sätt, exempelvis kan ett trähus uppfattas som varmare medan ett hus kan uppfattas mer kallt. Trähus är det vanligaste materialet att bygga med i Sverige, fördelar med att bygga i trä är att det är aning billigare att bygga och lätthanterat, ett hus av trä är även lättare att värma upp. En sak man måste tänka på om man väljer trähus är att det kräver underhåll, i ett hus av trä ska man generellt uppdatera materialet var femtonde år. Det är viktigt att det är ett bra utfört arbete när man bygger ett trähus då de är mer känsliga när de kommer till fuktskador.

Stenhus

Om man istället väljer ett stenhus finns det självklart för och nackdelar med det också. En väldigt stor fördel med ett stenhus är att det kräver väldigt lite och nästintill inget underhåll, ett stenhus är en säker konstruktion som står stadigt där det är byggt. Ett stenhus kan däremot ta längre tid att värma upp men håller en stabil värme, under sommaren kan ett stenhus ha en skön sommarkyla och under de kallare årstiderna kan man hålla samma stabila värme.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man säga att inget av husen är bättre än det ena, det är helt enkelt upp till en själv vad man föredrar, sedan får man överväga fördelarna och nackdelarna och göra ett val utifrån det.